ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมโครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( อบต. นาโพธิ์ ) ในวันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป