ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแข่งกีฬาสีภายในประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านบนควน ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เชิญชมขบวนพาเหรดของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และการแข่งกีฬาประเภทคีฑาจากนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์