เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จึงใคร่ ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยการนี้ให้ผู้ปกครองแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น