แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่อยู่:
ตั้งอยู่เลขที่290/4 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์
อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80110
โทรศัพท์:
075 – 755400